49. Offerkoftan

”No more offerkofta..No more offerall”

Det är oftast out of fashion. Det går helt enkelt inte hem. Du når inte fram, du kommer inte vidare, du hittar inte dina möjligheter och ingen sann glädje. Dock vill vi i Levnadspodden påtala att det är inte pansarsuiten heller. Du når inte fram, du kommer inte vidare, du hittar inte dina möjligheter och ingen sann glädje. I båda fallen lämnar du ett antal personer runt dig med känslor som ilska, ledsamhet, uppgivenhet osv. Hur ska vi mötas? Hur ska vi hjälpa varandra? Hur ska vi tillsammans komma vidare för att byta perspektiv utan att lockas av tanken att ”tvångsdra” offerkoftan över pansarsuiten och tvärtom? Ska vi uppnå och uppleva bra saker tillsammans så vill det till att förstå sig själv och varandra lite bättre varje dag…. vi kanske ska testa lusekofta.

Välkommen

Levnadspodden