48. Hur mår du?

Levnadspodden om ”hur mår du?” eller
”hur är det?”
Vad vill vi med denna fråga? och varför är svaret ALLTID (så gott som) BRRRRAAAAAA?!

Börja med att lyssna på dig själv nästa gång du får frågan, ton, rytm, klang, röstläge. Det låter nästan som en perfekt designad frukostbild på instagram. BRRRRAAAAAA!

Har frågan omvandlats till en social kod, uppstart för mingel eller annan typ av samtal? Hur ska vi någonsin kunna bidra till varandras välmående när vi säger tvärtom och ler oavsett sinnesstämning?

✨Vi fann ämnet så hett att vi utlyser en ovetenskaplig undersökning där vi vill inspirera er att under 2 veckor från och med söndag studera sina egna och andras beteende kring ”hur mår du” och ”hur är det”. Går frågan att utveckla? komplettera? Vill jag det och i så fall varför?✨
Vi är tacksamma för återkoppling av era reflektioner på vår FB sida.

Välkommen!

Levnadspodden