46. Systerskap

SYSTERSKAP!!

När har vi upplevt äkta systerskap (och inte) och till vilket resultat?

Vem vågar erkänna att ”jag känner avund när det går bra för en annan kvinna?”.

Låt oss bestämma oss för att sluta upp att jämföra oss med ”apan mittemot” utifrån vår aphjärna (reptilhjärnan) för att istället hantera våra känslor och ta första steget till lösning som är att erkänna synden (att känna avund). Endast då kan en kollektiv lösning gro i form av äkta systerskap där kvinnor hjälper andra kvinnor in i styrelserummet, till rättvisa löner och pensioner, till en förståelse för varandras individuella val av hur vi väljer att lösa vårt livspussel osv.

Förändring går inte att vänta på och ord är ingenting utan medföljande handling.

Välkommen!

Levnadspodden