44. Konfliktstilar

Din syn på konflikter beror säkert på flera faktorer: tidigare erfarenheter av konflikter, kulturen du kommer från eller arbetar i, det organisatoriska sammanhanget eller till och med könsnormer. För att bättre förstå ditt egna beteende i konfliktsituationer kan det finnas ett värde i att titta tillbaka på din historia. Hur har det du upplevt präglat din syn på konflikter?
I detta avsnitt kommer vi inte att gå in på olika typer av konflikter, utan fokuserar istället på beteendestilar i konfliktsituationer. Här följer 5 vanliga stilar. Vilken använder du mest?

Välkommen till Levnadspoddens rivstart!

Levnadspodden