30. "Fear Of Missing Out"

FOMO, Fear of missing out, rädd att missa det roliga, det bästa. Men vad är det roligaste? Och vad missar jag i processen/livet genom att söka det ALLRA bästa och det ALLRA roligaste. The best value? Ja, häng med i Levnadspoddens undersökande samtal om det allmängiltiga tillstånd som så gott som vi alla befinner oss i och som benämns som vår tids folksjukdom. Tänk att så mycket av våra olika beteenden som vi ”visar upp (eller döljer)” och som så många gånger orsakar konflikter, olycka inombords och försvårar roligt och effektivt samarbete kan förklaras med urprototypen människa och våra behov av trygghet och tillhörighet. Välkommen!

Levnadspodden