20. Omedvetet gruppbeteende

Individens vilja att agera likriktat med flocken för att inte riskera utfrysning och därmed isolering och ångest visas gång efter annan i olika studier som stark och driver oss att bli apan mitt emot. En annan tanke kring varför vi härmar gruppens beteenden är att vi ser gruppen som en del av oss, gruppen är viktig för vår känsla av identitet, och vi vill inte känna oss splittrade som personer.

Så välkommen till dagens ämne där Camilla och Petra försöker lista ut när de är ”apan mitt emot” själva!

Levnadspodden