Vi träffar människor och samtalar på ett coachande och nyfiket sätt för att bibehålla en livshistoria som berör och lär.

Leveransen: Vi kallar det muntligt släktträd eller för all del ett ljudminne att ge till kommande generationer att lägga i molnet för privat bruk.

Målgrupp: vem som helst, personen själv, barn, barnbarn, värderings styrda roller där historien har en betydelse för de som kommer efter. Ex präster, forskare.