Förbättra er internkommunikation – Vi skapar Mod, inifrån och ut. Först när vi människor ges utrymme att vara ärliga mot oss själva tar vi fullt ansvar för våra liv. Först då kan vi bli nyfikna och engagerade medarbetare som vill fortsätta att lära oss och utvecklas. Lär känna din ledning eller kollega tillsammans med Levnadspodden.

Glada och effektiva team känner varandra lite mer på det personliga planet och märks genom att modiga medarbetare tar egna initiativ och tar tillvara på varandras bra idéer. Det höjer empatin sinsemellan vilket också ökar det gemensamma engagemanget och arbetsglädjen.  Det är lättare att fråga en kollega om hjälp när jag vet något mer än att ”Kalle ansvarar för kvalitén.”

I ett tryggt samtal med 2 professionella coacher ger ni er själva möjligheten att transparent och engagerat berätta om ämnen som bygger på era värderingar. Dessutom övar ni er i att lyssna nyfiket med så kallad fokuserad lyssningsteknik utan egen agenda. Affärsnyttan i vara en organisation som tillåter medarbetare att öva mod är att de därefter tryggt och engagerat leder företaget framåt vilket ger verkligt resultat med en effektiv återbetalning.

Leveransen:  en välproducerad ljudfil i ett äkta samtal om en människas drivkraft och rädslor att lägga på intranätet för lyssning internt. Igenkänningsfaktorn underlättar samarbete, ledarskap och förändringsarbete, minskar mobbing och ohälsa samt underlättar för nyanställda att lära känna sitt nya team.