Digital Marknadsföring. Vi skapar Mod, inifrån och ut.

Den medvetna kunden växer sig allt starkare och hen kräver genuin vetskap om sin leverantör och dess grundvärderingar. Gång efter annan visar det sig att igenkänningsfaktorn leder kunden och valet landar där det tydligt framgår vem människan är bakom företagsidén.Underlätta för dina kunder genom att proaktivt bjuda på ett modigt samtal tillsammans med Levnadspodden om vad du och ditt företag har för grundvärderingar och vad ni vill förändra med ert erbjudande.   

I samtal med 2 professionella coacher ger du dig själv möjligheten att transparent och engagerat berätta om dig själv och ditt företag och därmed locka dina kunder till samarbete.

Leveransen: en välproducerad ljudfil  "utan mask och lösnäsa" att använda i din digitala och transparenta marknadsföring.